خانه » مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان

مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زلم – زوارمحله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زلم – زوارمحله ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زلم – زوارمحله  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زلم – زوارمحله  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زلم – زوارمحله   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زلم – زوارمحله : آزمون مدارس تیزهوشان زلم – زوارمحله هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان زلم – زوارمحله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان زلم – زوارمحله مدارس تیزهوشان زلم – زوارمحله  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان زلم – زوارمحله  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد زلم – زوارمحله

ثبت نام مدارس شاهد زلم – زوارمحله ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد زلم – زوارمحله در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد زلم – زوارمحله طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان زلم – زوارمحله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان زلم – زوارمحله کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان زلم – زوارمحله را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گراسماسر – گرکش

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گراسماسر – گرکش ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گراسماسر – گرکش  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گراسماسر – گرکش  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گراسماسر – گرکش   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گراسماسر – گرکش : آزمون مدارس تیزهوشان گراسماسر – گرکش هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گراسماسر – گرکش

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گراسماسر – گرکش مدارس تیزهوشان گراسماسر – گرکش  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان گراسماسر – گرکش  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد گراسماسر – گرکش

ثبت نام مدارس شاهد گراسماسر – گرکش ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد گراسماسر – گرکش در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد گراسماسر – گرکش طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گراسماسر – گرکش

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گراسماسر – گرکش کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان گراسماسر – گرکش را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان هچی‌رود – هرطه‌کلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان هچی‌رود – هرطه‌کلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان هچی‌رود – هرطه‌کلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد هچی‌رود – هرطه‌کلا

ثبت نام مدارس شاهد هچی‌رود – هرطه‌کلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد هچی‌رود – هرطه‌کلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد هچی‌رود – هرطه‌کلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هچی‌رود – هرطه‌کلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هچی‌رود – هرطه‌کلا مدارس تیزهوشان هچی‌رود – هرطه‌کلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان هچی‌رود – هرطه‌کلا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هچی‌رود – هرطه‌کلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هچی‌رود – هرطه‌کلا مدارس تیزهوشان هچی‌رود – هرطه‌کلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان هچی‌رود – هرطه‌کلا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هچی‌رود – هرطه‌کلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هچی‌رود – هرطه‌کلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هچی‌رود – هرطه‌کلا : آزمون مدارس تیزهوشان هچی‌رود – هرطه‌کلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هچی‌رود – هرطه‌کلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هچی‌رود – هرطه‌کلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هچی‌رود – هرطه‌کلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی والت – ونداربن

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی والت – ونداربن ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی والت – ونداربن  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان والت – ونداربن  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان والت – ونداربن   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان والت – ونداربن : آزمون مدارس تیزهوشان والت – ونداربن هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان والت – ونداربن

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان والت – ونداربن مدارس تیزهوشان والت – ونداربن  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان والت – ونداربن  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد والت – ونداربن

ثبت نام مدارس شاهد والت – ونداربن ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد والت – ونداربن در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد والت – ونداربن طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان والت – ونداربن

کارت ورود به جلسه تیزهوشان والت – ونداربن کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان والت – ونداربن را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »