خانه » مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان

مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه

ثبت نام مدارس شاهد خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه مدارس تیزهوشان خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه : آزمون مدارس تیزهوشان خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چغابور کاکی – چقابور دارابی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چغابور کاکی – چقابور دارابی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چغابور کاکی – چقابور دارابی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چغابور کاکی – چقابور دارابی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چغابور کاکی – چقابور دارابی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چغابور کاکی – چقابور دارابی : آزمون مدارس تیزهوشان چغابور کاکی – چقابور دارابی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چغابور کاکی – چقابور دارابی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چغابور کاکی – چقابور دارابی مدارس تیزهوشان چغابور کاکی – چقابور دارابی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چغابور کاکی – چقابور دارابی  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد چغابور کاکی – چقابور دارابی

ثبت نام مدارس شاهد چغابور کاکی – چقابور دارابی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چغابور کاکی – چقابور دارابی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چغابور کاکی – چقابور دارابی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چغابور کاکی – چقابور دارابی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چغابور کاکی – چقابور دارابی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چغابور کاکی – چقابور دارابی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا

ثبت نام مدارس شاهد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا مدارس تیزهوشان سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا : آزمون مدارس تیزهوشان سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بان سعید علیا – بزوش

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بان سعید علیا – بزوش کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بان سعید علیا – بزوش را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد بان سعید علیا – بزوش

ثبت نام مدارس شاهد بان سعید علیا – بزوش ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بان سعید علیا – بزوش در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بان سعید علیا – بزوش طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بان سعید علیا – بزوش

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بان سعید علیا – بزوش مدارس تیزهوشان بان سعید علیا – بزوش  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بان سعید علیا – بزوش  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بان سعید علیا – بزوش  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بان سعید علیا – بزوش   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بان سعید علیا – بزوش : آزمون مدارس تیزهوشان بان سعید علیا – بزوش هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بان سعید علیا – بزوش

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بان سعید علیا – بزوش ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بان سعید علیا – بزوش  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی عنبربزان – عیسی در

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی عنبربزان – عیسی در ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی عنبربزان – عیسی در  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »