خانه » مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان

مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان علی وردیلو – علی محمدلو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان علی وردیلو – علی محمدلو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان علی وردیلو – علی محمدلو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد علی وردیلو – علی محمدلو

ثبت نام مدارس شاهد علی وردیلو – علی محمدلو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد زنجیل آباد – زیراسف در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد زنجیل آباد – زیراسف طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان علی وردیلو – علی محمدلو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان علی وردیلو – علی محمدلو مدارس تیزهوشان زنجیل آباد – زیراسف  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان زنجیل آباد – زیراسف  کیفیت آموزشی مناسب و ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علی وردیلو – علی محمدلو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علی وردیلو – علی محمدلو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علی وردیلو – علی محمدلو : آزمون مدارس تیزهوشان زنجیل آباد – زیراسف هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علی وردیلو – علی محمدلو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علی وردیلو – علی محمدلو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علی وردیلو – علی محمدلو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آلاچیق تپه سی – ات توتان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آلاچیق تپه سی – ات توتان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان آلاچیق تپه سی – ات توتان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد آلاچیق تپه سی – ات توتان

ثبت نام مدارس شاهد آلاچیق تپه سی – ات توتان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد آلاچیق تپه سی – ات توتاندر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد آلاچیق تپه سی – ات توتانطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آلاچیق تپه سی – ات توتان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آلاچیق تپه سی – ات توتان مدارس تیزهوشان آلاچیق تپه سی – ات توتان هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان آلاچیق تپه سی – ات ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آلاچیق تپه سی – ات توتان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آلاچیق تپه سی – ات توتان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آلاچیق تپه سی – ات توتان : آزمون مدارس تیزهوشان آلاچیق تپه سی – ات توتان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آلاچیق تپه سی – ات توتان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آلاچیق تپه سی – ات توتان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آلاچیق تپه سی – ات توتان : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آرپا تپه‌سی – آقایارلو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آرپا تپه‌سی – آقایارلو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان آرپا تپه‌سی – آقایارلو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد آرپا تپه‌سی – آقایارلو

ثبت نام مدارس شاهد آرپا تپه‌سی – آقایارلو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد آرپا تپه‌سی – آقایارلو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد آرپا تپه‌سی – آقایارلو طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آرپا تپه‌سی – آقایارلو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آرپا تپه‌سی – آقایارلو مدارس تیزهوشان آرپا تپه‌سی – آقایارلو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان آرپا تپه‌سی – آقایارلو  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آرپا تپه‌سی – آقایارلو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آرپا تپه‌سی – آقایارلو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آرپا تپه‌سی – آقایارلو : آزمون مدارس تیزهوشان آرپا تپه‌سی – آقایارلو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آرپا تپه‌سی – آقایارلو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آرپا تپه‌سی – آقایارلو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آرپا تپه‌سی – آقایارلو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو

ثبت نام مدارس شاهد آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو مدارس تیزهوشان آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو : آزمون مدارس تیزهوشان آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بالانج – بالاجی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بالانج – بالاجی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بالانج – بالاجی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »