خانه » مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان (صفحه 10)

مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چیانه – حاجی غلده

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چیانه – حاجی غلده کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چیانه – حاجی غلده را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چیانه – حاجی غلده

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چیانه – حاجی غلده مدارس تیزهوشان چیانه – حاجی غلده هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چیانه – حاجی غلده کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چیانه – حاجی غلده

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چیانه – حاجی غلده   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چیانه – حاجی غلده : آزمون مدارس تیزهوشان چیانه – حاجی غلده هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چیانه – حاجی غلده

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چیانه – حاجی غلده ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چیانه – حاجی غلده : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قورشاقلو – قوطان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قورشاقلو – قوطان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان قورشاقلو – قوطان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد قورشاقلو – قوطان

ثبت نام مدارس شاهد قورشاقلو – قوطان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد قورشاقلو – قوطاندر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد قورشاقلو – قوطانطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت نام مدارس ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قورشاقلو – قوطان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قورشاقلو – قوطان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قورشاقلو – قوطان : آزمون مدارس تیزهوشان قورشاقلو – قوطان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قورشاقلو – قوطان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قورشاقلو – قوطان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قورشاقلو – قوطان : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان زایه کندی – زده لو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان زایه کندی – زده لو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان زایه کندی – زده لو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد زایه کندی – زده لو

ثبت نام مدارس شاهد زایه کندی – زده لو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد زایه کندی – زده لودر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد زایه کندی – زده لوطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان زایه کندی – زده لو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان زایه کندی – زده لو مدارس تیزهوشان زایه کندی – زده لو هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان زایه کندی – زده لو کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زایه کندی – زده لو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زایه کندی – زده لو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زایه کندی – زده لو : آزمون مدارس تیزهوشان زایه کندی – زده لو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زایه کندی – زده لو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زایه کندی – زده لو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زایه کندی – زده لو : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آسنگران – آغچه قلعه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آسنگران – آغچه قلعه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان آسنگران – آغچه قلعه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد آسنگران – آغچه قلعه

ثبت نام مدارس شاهد آسنگران – آغچه قلعه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد آسنگران – آغچه قلعهدر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد آسنگران – آغچه قلعهطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آسنگران – آغچه قلعه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آسنگران – آغچه قلعه مدارس تیزهوشان آسنگران – آغچه قلعه هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان آسنگران – آغچه قلعه کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آسنگران – آغچه قلعه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آسنگران – آغچه قلعه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آسنگران – آغچه قلعه : آزمون مدارس تیزهوشان آسنگران – آغچه قلعه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آسنگران – آغچه قلعه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آسنگران – آغچه قلعه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آسنگران – آغچه قلعه : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آروق – آغکند قره خضر

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آروق – آغکند قره خضر ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آروق – آغکند قره خضر : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آروق – آغکند قره خضر

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آروق – آغکند قره خضر کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان آروق – آغکند قره خضر را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آروق – آغکند قره خضر

ثبت نام پیام نور واحد آروق – آغکند قره خضر ثبت نام بدون کنکور واحد آروق – آغکند قره خضر دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آروق – آغکند قره خضر دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »