خانه » مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان (صفحه 10)

مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان

ثبت نام مدارس شاهد شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان مدارس تیزهوشان شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان : آزمون مدارس تیزهوشان شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کولکنی – کوه‌نشین

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کولکنی – کوه‌نشین کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کولکنی – کوه‌نشین را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کولکنی – کوه‌نشین

ثبت نام مدارس شاهد کولکنی – کوه‌نشین ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کولکنی – کوه‌نشین در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کولکنی – کوه‌نشین طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کولکنی – کوه‌نشین

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کولکنی – کوه‌نشین مدارس تیزهوشان کولکنی – کوه‌نشین  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کولکنی – کوه‌نشین  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کولکنی – کوه‌نشین  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کولکنی – کوه‌نشین   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کولکنی – کوه‌نشین : آزمون مدارس تیزهوشان کولکنی – کوه‌نشین هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کولکنی – کوه‌نشین

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کولکنی – کوه‌نشین ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کولکنی – کوه‌نشین  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چقاپوکه – چم ژاب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چقاپوکه – چم ژاب کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چقاپوکه – چم ژاب را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد چقاپوکه – چم ژاب

ثبت نام مدارس شاهد چقاپوکه – چم ژاب ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چقاپوکه – چم ژاب در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چقاپوکه – چم ژاب طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چقاپوکه – چم ژاب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چقاپوکه – چم ژاب مدارس تیزهوشان چقاپوکه – چم ژاب  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چقاپوکه – چم ژاب  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چقاپوکه – چم ژاب  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چقاپوکه – چم ژاب   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چقاپوکه – چم ژاب : آزمون مدارس تیزهوشان چقاپوکه – چم ژاب هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چقاپوکه – چم ژاب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چقاپوکه – چم ژاب ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چقاپوکه – چم ژاب  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چم‌ژیه – چمن سیدمحمد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چم‌ژیه – چمن سیدمحمد کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چم‌ژیه – چمن سیدمحمد را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد چم‌ژیه – چمن سیدمحمد

ثبت نام مدارس شاهد چم‌ژیه – چمن سیدمحمد ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چم‌ژیه – چمن سیدمحمد در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چم‌ژیه – چمن سیدمحمد طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه : آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چم‌ژیه – چمن سیدمحمد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چم‌ژیه – چمن سیدمحمد مدارس تیزهوشان چم‌ژیه – چمن سیدمحمد  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چم‌ژیه – چمن سیدمحمد  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چم‌ژیه – چمن سیدمحمد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چم‌ژیه – چمن سیدمحمد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چم‌ژیه – چمن سیدمحمد  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کمرکندی – کمی‌آباد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کمرکندی – کمی‌آباد کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کمرکندی – کمی‌آباد را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »