خانه » مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان (صفحه 11)

مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان

ثبت نام مدارس شاهد آروق – آغکند قره خضر

ثبت نام مدارس شاهد آروق – آغکند قره خضر ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد آروق – آغکند قره خضردر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد آروق – آغکند قره خضرطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آروق – آغکند قره خضر

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آروق – آغکند قره خضر مدارس تیزهوشان آروق – آغکند قره خضر هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان آروق – آغکند قره خضر کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آروق – آغکند قره خضر  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آروق – آغکند قره خضر   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آروق – آغکند قره خضر : آزمون مدارس تیزهوشان آروق – آغکند قره خضر هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه مدارس تیزهوشان زردوغان – زربیل

زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه مدارس تیزهوشان زردوغان – زربیل کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان زردوغان – زربیل را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان زنجیل آباد – زیراسف

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان زنجیل آباد – زیراسف مدارس تیزهوشان زردوغان – زربیل هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان زردوغان – زربیل کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری نسبت ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زردوغان – زربیل

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زردوغان – زربیل اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زردوغان – زربیل: آزمون مدارس تیزهوشان زردوغان – زربیلهرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه در جلسه آزمون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زردوغان – زربیل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زردوغان – زربیل ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زردوغان – زربیل : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی از ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آق کهریز – آلوچه ملک

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آق کهریز – آلوچه ملک مدارس تیزهوشان آق کهریز – آلوچه ملک  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان آق کهریز – آلوچه ملک  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آق کهریز – آلوچه ملک

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آق کهریز – آلوچه ملک ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آق کهریز – آلوچه ملک  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آبرس – آغچه کند

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آبرس – آغچه کند مدارس تیزهوشان آبرس – آغچه کند هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان آبرس – آغچه کند کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آبرس – آغچه کند

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آبرس – آغچه کند ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آبرس – آغچه کند : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آغ قشلاق – آقامیرلو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آغ قشلاق – آقامیرلو مدارس تیزهوشان آغ قشلاق – آقامیرلو هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان آغ قشلاق – آقامیرلو کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آغ قشلاق – آقامیرلو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آغ قشلاق – آقامیرلو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آغ قشلاق – آقامیرلو : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آلوچین – آنابلاغی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آلوچین – آنابلاغی مدارس تیزهوشان آلوچین – آنابلاغی هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان آلوچین – آنابلاغی کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آلوچین – آنابلاغی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آلوچین – آنابلاغی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آلوچین – آنابلاغی : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اعقان – افشار

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اعقان – افشار مدارس تیزهوشان اعقان – افشار هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اعقان – افشار کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اعقان – افشار

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اعقان – افشار ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اعقان – افشار : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گل قاسم – گلوجه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گل قاسم – گلوجه مدارس تیزهوشان گل قاسم – گلوجه هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان گل قاسم – گلوجه کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گل قاسم – گلوجه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گل قاسم – گلوجه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گل قاسم – گلوجه : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان باشکند – بنفشه درق

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان باشکند – بنفشه درق مدارس تیزهوشان باشکند – بنفشه درقهرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان باشکند – بنفشه درقکیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی باشکند – بنفشه درق

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی باشکند – بنفشه درق ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی باشکند – بنفشه درق : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »