خانه » مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان (صفحه 2)

مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان عنبربزان – عیسی در  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان عنبربزان – عیسی در   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان عنبربزان – عیسی در : آزمون مدارس تیزهوشان عنبربزان – عیسی در هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان عنبربزان – عیسی در

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان عنبربزان – عیسی در مدارس تیزهوشان عنبربزان – عیسی در  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان عنبربزان – عیسی در  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد عنبربزان – عیسی در

ثبت نام مدارس شاهد عنبربزان – عیسی در ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد عنبربزان – عیسی در در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد عنبربزان – عیسی در طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان عنبربزان – عیسی در

کارت ورود به جلسه تیزهوشان عنبربزان – عیسی در کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان عنبربزان – عیسی در را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آرندان – باباریز

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آرندان – باباریز ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آرندان – باباریز  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آرندان – باباریز  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آرندان – باباریز   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آرندان – باباریز : آزمون مدارس تیزهوشان آرندان – باباریز هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آرندان – باباریز

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آرندان – باباریز مدارس تیزهوشان آرندان – باباریز  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان آرندان – باباریز  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد آرندان – باباریز

ثبت نام مدارس شاهد آرندان – باباریز ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد آرندان – باباریز در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد آرندان – باباریز طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آرندان – باباریز

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آرندان – باباریز کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان آرندان – باباریز را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تراق تپه – تنگباغ

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تراق تپه – تنگباغ کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تراق تپه – تنگباغ را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد تراق تپه – تنگباغ

ثبت نام مدارس شاهد تراق تپه – تنگباغ ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تراق تپه – تنگباغ در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تراق تپه – تنگباغ طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تراق تپه – تنگباغ

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تراق تپه – تنگباغ مدارس تیزهوشان تراق تپه – تنگباغ  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان تراق تپه – تنگباغ  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تراق تپه – تنگباغ  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تراق تپه – تنگباغ   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تراق تپه – تنگباغ : آزمون مدارس تیزهوشان تراق تپه – تنگباغ هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تراق تپه – تنگباغ

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تراق تپه – تنگباغ ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تراق تپه – تنگباغ  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تکیه علیا – جامه‌شوران

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تکیه علیا – جامه‌شوران کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تکیه علیا – جامه‌شوران را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد تکیه علیا – جامه‌شوران

ثبت نام مدارس شاهد تکیه علیا – جامه‌شوران ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تکیه علیا – جامه‌شوران در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تکیه علیا – جامه‌شوران طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تکیه علیا – جامه‌شوران

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تکیه علیا – جامه‌شوران مدارس تیزهوشان تکیه علیا – جامه‌شوران  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان تکیه علیا – جامه‌شوران  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تکیه علیا – جامه‌شوران

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تکیه علیا – جامه‌شوران ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تکیه علیا – جامه‌شوران  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تکیه علیا – جامه‌شوران  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تکیه علیا – جامه‌شوران   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تکیه علیا – جامه‌شوران : آزمون مدارس تیزهوشان تکیه علیا – جامه‌شوران هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان نرگسله – نساره سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان نرگسله – نساره سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان نرگسله – نساره سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد نرگسله – نساره سفلی

ثبت نام مدارس شاهد نرگسله – نساره سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد نرگسله – نساره سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد نرگسله – نساره سفلی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »