خانه » مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان (صفحه 2)

مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آغ‌سقل – آیدینلو

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آغ‌سقل – آیدینلو اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آغ‌سقل – آیدینلو: آزمون مدارس تیزهوشان آغ‌سقل – آیدینلوهرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه در جلسه آزمون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آسنگران – آغچه‌قلعه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آسنگران – آغچه‌قلعه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آسنگران – آغچه‌قلعه : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی از ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان وحیدیه – پریسایی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان وحیدیه – پریسایی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان وحیدیه – پریسایی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد وحیدیه – پریسایی   

ثبت نام پیام نور واحد وحیدیه – پریسایی ثبت نام بدون کنکور واحد وحیدیه – پریسایی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد وحیدیه – پریسایی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد وحیدیه – پریسایی

ثبت نام مدارس شاهد وحیدیه – پریسایی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد وحیدیه – پریسایی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد وحیدیه – پریسایی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی وحیدیه – پریسایی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی وحیدیه – پریسایی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی وحیدیه – پریسایی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ابراهیم حصاری – ات دره سی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ابراهیم حصاری – ات دره سی مدارس تیزهوشان ابراهیم حصاری – ات دره سی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان ابراهیم حصاری – ات دره ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ابراهیم حصاری – ات دره سی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ابراهیم حصاری – ات دره سی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ابراهیم حصاری – ات دره سی : آزمون مدارس تیزهوشان ابراهیم حصاری – ات دره سی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ابراهیم حصاری – ات دره سی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ابراهیم حصاری – ات دره سی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ابراهیم حصاری – ات دره سی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قره ناز – قزل قشلاق

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قره ناز – قزل قشلاق کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان قره ناز – قزل قشلاق را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد قره ناز – قزل قشلاق

ثبت نام مدارس شاهد قره ناز – قزل قشلاق ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد قره ناز – قزل قشلاق در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد قره ناز – قزل قشلاق طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قره ناز – قزل قشلاق

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قره ناز – قزل قشلاق مدارس تیزهوشان قره ناز – قزل قشلاق  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان قره ناز – قزل قشلاق  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قره ناز – قزل قشلاق  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قره ناز – قزل قشلاق   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قره ناز – قزل قشلاق : آزمون مدارس تیزهوشان قره ناز – قزل قشلاق هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قره ناز – قزل قشلاق

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قره ناز – قزل قشلاق ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قره ناز – قزل قشلاق  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چیانه – حاجی غلده

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چیانه – حاجی غلده کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چیانه – حاجی غلده را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چیانه – حاجی غلده

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چیانه – حاجی غلده مدارس تیزهوشان چیانه – حاجی غلده هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چیانه – حاجی غلده کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چیانه – حاجی غلده

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چیانه – حاجی غلده   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چیانه – حاجی غلده : آزمون مدارس تیزهوشان چیانه – حاجی غلده هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چیانه – حاجی غلده

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چیانه – حاجی غلده ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چیانه – حاجی غلده : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قورشاقلو – قوطان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قورشاقلو – قوطان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان قورشاقلو – قوطان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد قورشاقلو – قوطان

ثبت نام مدارس شاهد قورشاقلو – قوطان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد قورشاقلو – قوطاندر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد قورشاقلو – قوطانطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت نام مدارس ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قورشاقلو – قوطان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قورشاقلو – قوطان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قورشاقلو – قوطان : آزمون مدارس تیزهوشان قورشاقلو – قوطان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »