خانه » مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان (صفحه 3)

مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نرگسله – نساره سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نرگسله – نساره سفلی مدارس تیزهوشان نرگسله – نساره سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان نرگسله – نساره سفلی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نرگسله – نساره سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نرگسله – نساره سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نرگسله – نساره سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان نرگسله – نساره سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نرگسله – نساره سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نرگسله – نساره سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نرگسله – نساره سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مران سفلی – مران علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مران سفلی – مران علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان مران سفلی – مران علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد مران سفلی – مران علیا

ثبت نام مدارس شاهد مران سفلی – مران علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد مران سفلی – مران علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد مران سفلی – مران علیا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مران سفلی – مران علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مران سفلی – مران علیا مدارس تیزهوشان مران سفلی – مران علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان مران سفلی – مران علیا  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مران سفلی – مران علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مران سفلی – مران علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مران سفلی – مران علیا : آزمون مدارس تیزهوشان مران سفلی – مران علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مران سفلی – مران علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مران سفلی – مران علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مران سفلی – مران علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کرگ‌آباد – کروندان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کرگ‌آباد – کروندان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کرگ‌آباد – کروندان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کرگ‌آباد – کروندان

ثبت نام مدارس شاهد کرگ‌آباد – کروندان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کرگ‌آباد – کروندان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کرگ‌آباد – کروندان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کرگ‌آباد – کروندان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کرگ‌آباد – کروندان مدارس تیزهوشان کرگ‌آباد – کروندان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کرگ‌آباد – کروندان  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کرگ‌آباد – کروندان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کرگ‌آباد – کروندان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کرگ‌آباد – کروندان : آزمون مدارس تیزهوشان کرگ‌آباد – کروندان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کرگ‌آباد – کروندان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کرگ‌آباد – کروندان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کرگ‌آباد – کروندان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کوچر – کوخ حاجی کریم

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کوچر – کوخ حاجی کریم کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کوچر – کوخ حاجی کریم را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کوچر – کوخ حاجی کریم

ثبت نام مدارس شاهد کوچر – کوخ حاجی کریم ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کوچر – کوخ حاجی کریم در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کوچر – کوخ حاجی کریم طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کوچر – کوخ حاجی کریم

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کوچر – کوخ حاجی کریم مدارس تیزهوشان کوچر – کوخ حاجی کریم  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کوچر – کوخ حاجی کریم  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوچر – کوخ حاجی کریم  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوچر – کوخ حاجی کریم   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوچر – کوخ حاجی کریم : آزمون مدارس تیزهوشان کوچر – کوخ حاجی کریم هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کوچر – کوخ حاجی کریم

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کوچر – کوخ حاجی کریم ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کوچر – کوخ حاجی کریم  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا

ثبت نام مدارس شاهد کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا مدارس تیزهوشان کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »