خانه » مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان (صفحه 4)

مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا : آزمون مدارس تیزهوشان کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کنده‌شین – کوپیچ

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کنده‌شین – کوپیچ کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کنده‌شین – کوپیچ را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کنده‌شین – کوپیچ

ثبت نام مدارس شاهد کنده‌شین – کوپیچ ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کنده‌شین – کوپیچ در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کنده‌شین – کوپیچ طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کنده‌شین – کوپیچ

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کنده‌شین – کوپیچ مدارس تیزهوشان کنده‌شین – کوپیچ  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کنده‌شین – کوپیچ  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کنده‌شین – کوپیچ  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کنده‌شین – کوپیچ   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کنده‌شین – کوپیچ : آزمون مدارس تیزهوشان کنده‌شین – کوپیچ هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کنده‌شین – کوپیچ

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کنده‌شین – کوپیچ ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کنده‌شین – کوپیچ  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی برویشکانی – بلوه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی برویشکانی – بلوه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی برویشکانی – بلوه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان برویشکانی – بلوه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان برویشکانی – بلوه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان برویشکانی – بلوه : آزمون مدارس تیزهوشان برویشکانی – بلوه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان برویشکانی – بلوه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان برویشکانی – بلوه مدارس تیزهوشان برویشکانی – بلوه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان برویشکانی – بلوه  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد برویشکانی – بلوه

ثبت نام مدارس شاهد برویشکانی – بلوه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد برویشکانی – بلوه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد برویشکانی – بلوه طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان برویشکانی – بلوه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان برویشکانی – بلوه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان برویشکانی – بلوه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خوش‌مقام  – خوشه گل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خوش‌مقام  – خوشه گل کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان خوش‌مقام  – خوشه گل را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خوش‌مقام  – خوشه گل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خوش‌مقام  – خوشه گل مدارس تیزهوشان خوش‌مقام  – خوشه گل  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان خوش‌مقام  – خوشه گل  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خوش‌مقام  – خوشه گل  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خوش‌مقام  – خوشه گل   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خوش‌مقام  – خوشه گل : آزمون مدارس تیزهوشان خوش‌مقام  – خوشه گل هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد خوش‌مقام  – خوشه گل

ثبت نام مدارس شاهد خوش‌مقام  – خوشه گل ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد خوش‌مقام  – خوشه گل در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد خوش‌مقام  – خوشه گل طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خوش‌مقام  – خوشه گل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خوش‌مقام  – خوشه گل ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خوش‌مقام  – خوشه گل  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا : آزمون مدارس تیزهوشان اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا مدارس تیزهوشان اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا

ثبت نام مدارس شاهد اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »