خانه » مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان (صفحه 5)

مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان : آزمون مدارس تیزهوشان سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان مدارس تیزهوشان سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان

ثبت نام مدارس شاهد سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زانوس – سجار

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زانوس – سجار ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زانوس – سجار  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زانوس – سجار  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زانوس – سجار   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زانوس – سجار : آزمون مدارس تیزهوشان زانوس – سجار هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان زانوس – سجار

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان زانوس – سجار مدارس تیزهوشان زانوس – سجار  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان زانوس – سجار  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد زانوس – سجار

ثبت نام مدارس شاهد زانوس – سجار ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد زانوس – سجار در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد زانوس – سجار طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان زانوس – سجار

کارت ورود به جلسه تیزهوشان زانوس – سجار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان زانوس – سجار را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی عالمکلا – غوزک‌رودبار

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی عالمکلا – غوزک‌رودبار ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی عالمکلا – غوزک‌رودبار  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا : آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان عالمکلا – غوزک‌رودبار

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان عالمکلا – غوزک‌رودبار مدارس تیزهوشان عالمکلا – غوزک‌رودبار  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان عالمکلا – غوزک‌رودبار  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد عالمکلا – غوزک‌رودبار

ثبت نام مدارس شاهد عالمکلا – غوزک‌رودبار ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد عالمکلا – غوزک‌رودبار در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد عالمکلا – غوزک‌رودبار طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان عالمکلا – غوزک‌رودبار

کارت ورود به جلسه تیزهوشان عالمکلا – غوزک‌رودبار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان عالمکلا – غوزک‌رودبار را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کارنام – کتریم

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کارنام – کتریم کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کارنام – کتریم را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کارنام – کتریم

ثبت نام مدارس شاهد کارنام – کتریم ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کارنام – کتریم در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کارنام – کتریم طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کارنام – کتریم

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کارنام – کتریم مدارس تیزهوشان کارنام – کتریم  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کارنام – کتریم  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کارنام – کتریم  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کارنام – کتریم   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کارنام – کتریم : آزمون مدارس تیزهوشان کارنام – کتریم هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کارنام – کتریم

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کارنام – کتریم ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کارنام – کتریم  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »